CRank: 5Score: 100
Joined 06 Nov 2019 ( 395d ago )
Last seen 395d ago
Gender m
Location Việt Nam
Birthday 01 Jan (26d left)
Contact https://shbfinance.com.vn/

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Nhằm thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển trong việc kinh doanh của mọi người, do đó SHB Finance đã ra đời để tạo cơ hội cùng khách hàng nâng cao doanh nghiệp với việc vay vốn đầu tư khi khách hàng đang thiếu vốn để lập nghiệp. Nguồn: https://shbfinance.com.vn/