CRank: 5Score: 0
Joined 09 Mar 2020 ( 28d ago )
Last seen 28d ago
Gender m
Location
Birthday 01 Jan (268d left)
Contact https://g6land.net/nha-o-xa...

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Nhà ở xã hội IEC Tứ Hiệp Thanh Trì là dự án chung cư được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tại xã Tứ HIệp, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội