CRank: 5Score: 100
Joined 02 Nov 2019 ( 283d ago )
Last seen 283d ago
Gender m
Location hcm
Birthday 01 Jan (142d left)
Contact https://nativespeaker.vn/

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Native Speaker là một trung tâm dạy tiếng anh giao tiếp, dạy 1 kèm 1 qua skyper với 100% giảng viên nước ngoài, mang lại sự thuận tiện và môi trường để thực hành giao tiếp hiệu quả.