CRank: 5Score: 0
Joined 13 Jan 2020 ( 37d ago )
Last seen 37d ago
Gender m
Location Hanoi
Birthday 01 Jan (316d left)
Contact https://betongdanang.info/m...

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

BTMSONGANH thi công mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, nội thất bê tông mài tại Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quy Nhơn, Bình Định