Website: https://congtybetongdanang.com
CRank: 5Score: 100
Joined 16 Dec 2019 ( 889d ago )
Last seen 889d ago
Gender m
Location đà nẵng
Birthday 02 Feb (254d left)
Contact https://congtybetongdanang.com

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

BTMDANANG chuyên thi công mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, xoa nền sàn bê tông, rải tăng cứng hardener, mài lộ cốt liệu, mài lộ đá mi, mài hạ cốt nền Công ty bê tông Đà Nẵng Website: https://congtybetongdanang.com Địa chỉ: K62/27 Lê Cơ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam Số điện thoại: 0767599014