CRank: 5Score: 100
Joined 14 Mar 2020 ( 419d ago )
Last seen 419d ago
Gender m
Location Thôn Bình Trúc, Thăng Bình, Quảng Nam
Birthday 01 Jan (238d left)
Contact https://www.phaphay.com

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

https://www.phaphay.com - Bài giảng Phật Pháp mới nhất về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, đời sống