CRank: 5Score: 100
Joined 16 Apr 2020 ( 359d ago )
Last seen 359d ago
Gender m
Location Hồ Chí Minh
Birthday 28 Jan (291d left)
Contact https://thuongmaidientu.edu...

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

ThuongMaiDienTuEduVN - Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại điện tử - Tự học thiết kế web, hướng dẫn kinh doanh, bán hàng online, kinh nghiệm marketing online hiệu quả