CRank: 5Score: 100
Joined 09 Jan 2020 ( 489d ago )
Last seen 489d ago
Gender m
Location Vietnam
Birthday 01 Jan (232d left)
Contact https://dichvudanhbongsanbe...

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

SONGANHCONCRETE Đánh bóng sàn bê tông Đà Nẵng, Việt Nam. Địa chỉ: H8/25 Đường Hàn Mặc Tử, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam. Số điện thoại: 0896.423.942 website: http://dichvudanhbongsanbetong.com