CRank: 5Score: 100
Joined 15 Dec 2019 ( 231d ago )
Last seen 231d ago
Gender m
Location Ha Noi, Viet Nam
Birthday 14 Sep (41d left)
Contact https://www.kenhchungcuhano...

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Kênh chung cư Hà Nội, phân phối bất động sản miền Bắc https://www.kenhchungcu.com.vn/