EvanDiaz4

Member
CRank: 5Score: 100
Joined 08 Feb 2020 ( 462d ago )
Last seen 462d ago
Gender m
Location
Birthday 01 Jan (230d left)
Contact https://giupviechongdoan.com/

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Người giúp việc sẽ được đào tạo nghề giúp việc qua chương trình “Đào tạo người giúp việc cấp tốc” của trung tâm Hồng Doan. Do vậy các chị em lần đầu tiên đi làm giúp việc cũng không phải lo lắng.