EvanDiaz4

Member
CRank: 5Score: 0
Joined 08 Feb 2020 ( 11d ago )
Last seen 11d ago
Gender m
Location
Birthday 01 Jan (315d left)
Contact https://giupviechongdoan.com/

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Người giúp việc sẽ được đào tạo nghề giúp việc qua chương trình “Đào tạo người giúp việc cấp tốc” của trung tâm Hồng Doan. Do vậy các chị em lần đầu tiên đi làm giúp việc cũng không phải lo lắng.