CRank: 5Score: 100
Joined 29 Oct 2018 ( 815d ago )
Last seen 815d ago
Gender m
Location 38 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Birthday 12 Feb (21d left)
Contact http://choiline98.com/

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Website Line 98 màn hình rộng cho dân phòng cày dòng game này trên máy tính online miễn phí. Phá đảo Line bản cũ mà hay nhất xem ai được điểm cao nhất nào.