Top
10°
6.7

Looking back on Prince of Persia and The Forgotten Sands

Our game writer Gøran Solbakken have taken a good retrospect of the last Prince of Persia game The Forgotten Sands. As he himself said it was a pleasant reunion.

Oculus Quest Giveaway! Click Here to Enter
The story is too old to be commented.
Mmmkay3417d ago

mye vits å legge inn norske artikler med møkka google.translate. !?

rre3417d ago

Enig der, må nok skrive en norsk og engelsk versjon av hvert enkelt artikkel ;)
ser at google translate ikke holdermål, skal sjekke ut en oversettingsmodult til først. andre forslag som er bedre enn google?? bruker joomla cms..