Top

EA president says company is not afraid of secondhand gamesales

According to marketing director Michel Schaeffer of bol.com gamers will mainly proceed with the purchase of a second game by the big price difference. “Een nieuwe game kost al snel tussen de vijftig en zestig euro. "A new game soon cost between fifty and sixty million. Na het uitspelen is dat spel nog net zo nieuw en levert het naar verwachting tweedehands nog zeker dertig euro op. After that game play is just so new and still delivers the expected second-least thirty euros. Hierdoor gamen zowel de koper als de verkoper voor de helft van het geld.” This will play both the buyer and the seller for half the money. "

Read Full Story >>
translate.google.com
The story is too old to be commented.