Try our new beta!Click here
Masayuki Ozaki All Stories  
130°

Namco Bandai Games to Make Game Based on Tiger & Bunny anime

1651d ago - Masayuki Ozaki, a Sunrise producer, announced at the Tiger & Bunny panel at Otakon that Namco Ban... | PC
1 story found

Masayuki Ozaki